Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Varstvo podatkov in projektni dokumenti

Projektno delo spremlja veliko dokumentacije. Z njihovo vsebino morate biti seznanjeni pred vključitvijo v brezplačno izobraževanje in svetovanje za karierni razvoj. Prosimo, preberite jih.
Pomembno! To so vzorci. Preglejte jih, vendar jih ne izpolnjujte in jih ne pošiljajte. Projektno dokumentacijo bomo uredili na začetku tečaja. 

Dogovor o vključitvi v brezplačno izobraževanje

Izjava o statusu

Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih ESS

Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti izobraževanja

Seznanitev udeležencev tečajev na daljavo o zvočnem in slikovnem snemanju