Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Evropski socialni sklad

Središče Rotunda, Koper, so.p. je vključeno v operacijo Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1. V okviru te operacije je pri nas zaposlen/a mladinski delavec/ka, za katero zaposlitev v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  Zaposlitev v obdobju od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 pa financiramo iz drugih sredstev.

Operacija prinaša mladim možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc, osebno rast in razvoj, spodbujajo njihovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v, kot tudi izven sektorja. Operacija predstavlja prispevek k rednim dejavnostim Središča Rotunda in izboljšuje kakovost mladinskega dela ter odpira prostor za zaposlitev po zaključenem projektu. Rezultat operacije predstavlja minimalno mesec dni zaposlitve mladinskega delavca, po zaključku operacije.

V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja ter opravlja naloge v zvezi z naslednjimi aktivnostmi:
1. Načrtuje mladinske programe v sodelovanju z mladimi, saj se v Središču Rotunda želimo še bolj približati tudi mlajši populaciji z izvajanjem delavnic, ki si jih mladi želijo.
2. Izvaja mladinske programe v sodelovanju z mladimi-izvajanje gostiteljstva za EVS prostovoljstvo, v času trajanja zaposlitve z mladinskim delavcem.
3. Vrednoti programe mladinskega dela, z njegovim vključevanjem v evalvacijo mladinskih programov našega zavoda.
4. Vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mladimi uporabniki naših programov.
5. So/deluje z mladimi v skupinah in timih.

Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan

http://eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.