Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Pomembne informacije

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Novosti v novem projektu razvoja kompetenc odraslih

Nov projekt omogoča brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim. Tečajev pa se še vedno ne morejo udeležiti dijaki, študenti ali upokojenci.

Pogoji za vključitev

V nekatere tečaje bomo vključevali samo zaposlene ali brezposelne starejše od 45 let. Prednost bodo imeli udeleženci s končano največ srednjo (poklicno) šolo in tisti, ki se prvič vključujejo v projekt. Pri vsakem razpisanem programu bomo zapisali, kdo se ga lahko udeleži.

Mlajši od 45 let

Mlajši od 45 let boste vseeno imeli nekaj možnosti za udeležbo na brezplačnem tečaju in sicer v omejenem številu v vseh programih računalniškega in digitalnega opismenjevanja. Tudi pri vključevanju mlajših bomo morali upoštevati zahteve financerja (razmerje starejši-mlajši, izobrazbena struktura, prve vključitve…).

Trajanje tečajev

Večina tečajev traja 40 ur.

Velikost skupin

Število udeležencev v skupini je odvisno od zahtev posameznega programa. Za večino programov je financer omejil število vključenih na 15.

Izvajanje tečajev

Organizacija posameznih tečajev je odvisna od letnega programa konzorcija, razpoložljivih finančnih sredstev na leto ter od števila prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Razpisani tečaji bodo potekali večinoma v Središču Rotunda, v popoldanskem ali večernem času. Nekateri programi bodo, glede na dogovor skupine, potekali tudi ob vikendih in dopoldanskih urah.

Način prijave

Sprejemali bomo izključno spletne ali osebne prijave. Na posamezni tečaj se lahko prijavite, ko bomo objavili urnike, okvirne datume pričetka in pogoje za vključitev. Povezavo na spletno prijavo bomo objavili ob vsakem razpisanem tečaju. Ob tem upoštevajte:

  • Prijava ne pomeni vaše avtomatične udeležbe na razpisanem tečaju.
  • Prijavite se lahko na največ dva tečaja, ki sta istočasno razpisana in samo, če vam predlagani urnik ustreza, da boste lahko zagotovili vsaj 80% udeležbo.
  • Prijav po telefonu ali elektronski pošti ne bomo upoštevali. Če ne uporabljate računalnika, se lahko osebno prijavite na sedežu Središča Rotunda.

Obveznosti ob vključitvi

Od vas pričakujemo, da boste aktivno sodelovali na tečaju in da ga boste redno obiskovali. Obvezna je vsaj 80% prisotnost. Z vami se bomo pogovorili še pred vključitvijo v program, vas spremljali med potekom programa, ob zaključku usposabljanja in še čez približno šest mesecev.

Uspešno opravljen tečaj

Če boste redno obiskovali tečaj, boste dobili potrdilo o udeležbi z opisom znanj in spretnosti, ki jih boste pridobili.

Odpoved tečaja

Če je premalo prijav za oblikovanje skupine in/ali če ni vsaj 70% udeležencev iz prednostne ciljne skupine, tečaja ne moremo organizirati. Vse prijavljene bomo o odpovedi obvestili.

Dodatne informacije

Osnovne informacije o programu boste dobili ob vsakem razpisanem tečaju, lahko pa nas obiščete tudi v času uradnih ur na Destradijevem trgu 11 v Kopru, ali nas pokličete na telefonsko številko 051 458 410. Dosegljivi smo tudi po e-pošti: info@sredisce-rotunda.si.