Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Področja delovanja

Zavod Središče Rotunda, Koper od leta 2002 z različnimi programi bogati dogajanje v koprski občini in širši regiji. Zavod deluje kot razvojna neprofitna organizacija. Že od samega začetka si s svetovanji, izobraževanji in informiranjem prizadevamo za razvoj kraja kjer imamo sedež in širše regije. Delujemo na področjih:

MLADI

V Središču Rotunda veliko energije posvečamo področju mladine. Aktivni smo pri raziskovanju in oblikovanju kreativnih predlogov, ki so povezani z življenjem mladih. S takšnim delovanjem skušamo izboljšati položaj mladih v družbi.

Središče Rotunda ima status zavoda v javnem interesu na področju mladine. V naših prostorih deluje Mladinski center in Info točka za mlade in prodajno mesto Nefiks. Mladim nudimo možnost delavnic, izobraževanj in mentorstev na področju odkrivanja skritih potencialov, podjetništva, osebnostne rasti, kreativnega preživljanja prostega časa, itd.

NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)

Z aktivnostmi na tem področju povezujemo nevladne organizacije v regiji in jim pomagamo. Prizadevamo si za krepitev zagovorništva in civilnega dialoga in zagotavljamo servisno podporo NVO (pravna, računovodska, finančna in projektna svetovanja; pomoč pri prijavi prireditev in pomoč pri prijavah na razpise).Za učinkovitejše delovanje se povezujemo in aktivno sodelujemo z nevladnimi organizacijami iz drugih regij in čezmejno. Prav tako osveščamo ostale ciljne skupine (javna uprava, gospodarstvo, mediji, širša javnost) o pomenu in vlogi nevladnega sektorja. Nudimo tudi računovodski servis za nevladne organizacije.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

V razvoju nevladnega sektorja in socialnega podjetništva vidimo učinkovit odgovor na resna ekonomska in socialna vprašanja regije. Spodbujati želimo razvoj programov, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regija razpolaga. Zato smo si zastavili cilj: razvoj socialnega podjetništva v regiji, ki bo ponujalo nove možnosti za inovativno zaposlovanje mladih in ranljivih ciljnih skupin na trgu dela.

Ustanovili smo Inkubator socialnega podjetništva, ki nudi podporo socialno podjetniškim idejam in krepi socialno podjetništvo v regiji. V inkubatorju nudimo coworking prostor in mentorstva socialnim podjetnikom ter organiziramo dogodke in izobraževanja na temo socialnega podjetništva.

OSEBNOSTNA RAST IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Prizadevamo si za vsebine, ki bi se dotaknile posameznika ali skupine, za spremembe v osebnih odnosih ali družbi.