Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Spletna delavnica o socialnem podjetništvu

Vabljeni na spletno delavnico o socialnem podjetništvu na podeželju za trajnostni razvoj podeželja, ki bo izvedena 22. 12. 2020 ob 16.00 uri.

PROGRAM:

 1. del: dr. Bojan Mevlja bo predstavil naslednje teme:
  • Kaj je socialno podjetništvo
  • Pravni vidiki socialnega podjetništva v Sloveniji
  • Socialno podjetništvo v Sloveniji in tujini
  Predvideno trajanje predstavitve: 2 šolski uri.
 2. del: Predstavitev primerov dobrih praks socialnih podjetij, ki delujejo na podeželju
  • Boris Kante, Zavod GOST NA PLANOTI, so.p.
  • Katarina Tomažič, BRINJEVKA, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.
  • Jerneja Tratnik Lacovich, ISTRA TERRA, agencija za posebna doživetja, d.o.o. so.p.
  Predvideno trajanje predstavitev: 2 šolski uri.
 3. del: Vprašanja in odgovori ter povzetek predstavitev.
  Predvideno trajanje razprave z zaključkom: 0,5 šolske ure.
  Predviden zaključek delavnice: 19.30.
  Delavnica je namenjena potencialnim socialnim podjetnikom in drugim prebivalcem projektnega območja. Z vsebinami se želi privabiti naslednje specifične in ranljive ciljne skupine: podjetnike, mlade, osebe s posebnimi potrebami, ženske in brezposelne. Udeležencem delavnice se želi približati socialno podjetništvo, da se bodo lahko lažje odločili, v katerih primerih in na kakšen način se lotiti izzivov s področja socialnega podjetništva na podeželju. Svoje zgodbe bodo predstavili tudi predstavniki uspešno delujočih socialnih podjetij. Na delavnico se z izpolnjeno prijavnico prijavite najkasneje 21. 12. 2020.


Komentiranje izključeno.