Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

UŽU Knjige so zame

V okviru evropskega projekta za spodbujanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih nad 45 let, razpisujemo izobraževalni tečaj UŽU Usposabljanje za življenjsko uspešnostKnjige so zame, ki ga tako pričnemo izvajati v nacionalnem mesecu skupnega branja (8. 9. do 11. 10. 2020).

Zaradi spremenjenega načina življenja in digitalizirane dobe se zdi, da je branje vse manj pomembno. Kljub temu pa je branje tisti miselni proces, ki ga potrebujemo na vsakem koraku. Branje je spretnost, ki zahteva nenehno izpopolnjevanje, če ga želimo tudi pravilno uporabljati. Z njim se srečamo v otroških letih in v letih študija, kasneje pa se moramo za to, da nam koristi tudi precej potruditi. Predvsem s kontinuiranim branjem, ki pa je za marsikoga trd oreh.

Trajanje: 25 šolskih ur, 2-3 ure na srečanje (ponedeljki od 18:00)

Lokacija: Program se bo zaradi zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 izvajal NA DALJAVO

Začetek: Ponedeljek, 9. november 2020

Program vodi: Ingrid Celestina

PRIJAVA NA TEČAJ: https://kompetence.snipi.info/Koledar?cal=SnipiLuk&prvi=true&prijavi=238

 

Pogoji za vključitev v izobraževanje:  

Zaposleni ali brezposelni. Prednost bodo imeli udeleženci s končano največ srednjo (poklicno) šolo. 

V skupino je lahko vključenih največ 10 udeležencev.

 

Utemeljitev programa:

Bralna pismenost je eden izmed temeljev razvite jezikovne zmožnosti, pripomore k boljšemu obvladovanju maternega in drugih jezikov, k večji jezikovni samozavesti, pripravljenosti posameznika za sprejemanje jezikovne in kulturne različnosti ter učinkovitemu vključevanju v digitalizirano družbo. Pripomore tudi k hitrejšemu pridobivanju ali izpopolnjevanju poklicnih kompetenc ter k pridobitvi različnih kvalifikacij na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Bralna pismenost je tudi temelj nadaljnjega razvoja slovenske države in nacionalne identitete in ključna kompetenca, ki močno vpliva na vključevanje v življenje in delo…

Branje je pot do informacij in znanja, pomembno pa je tudi za osebnostno rast in boljše razumevanje sebe in sveta okoli nas. Dobro razvita bralna pismenost ima za posameznika v sodobni družbi velik pomen, saj mu omogoča uporabo jezika za razmišljanje, ustvarjanje novega znanja, komunikacijo, skupinsko sodelovanje in reševanje problemov. Ker je branje pojmovano kot spretnost se lahko te veščine tudi priučimo.

Glavni cilji programa so: 

– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– širiti splošno razgledanost, krepiti socialno vključenost, spodbujati aktivno državljanstvo, podjetnost in samoiniciativnost;
– spodbujati branje leposlovja pri nebralcih,
– ustrezna uporaba virov informacij in informacij, ki jih pridobimo z izjemno razširjenim digitalnim branjem;
– motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam.

Potek programa:

– Program traja 25 ur, in sicer enkrat tedensko od dve do tri šolske ure oz. srečanja potekajo dva meseca. Časovna organizacija dela je odvisna od okoliščin, v katerih deluje posamezna skupina, pri čemer je minimalno 20 ur namenjenih izvedbi načrtovanega programa. Rednim srečanjem sledijo še vnaprej dogovorjena evalvacijska srečanja, in sicer eno po enem mesecu od zaključka programa, drugo pa po šestih mesecih.
– Izvajanje programa poteka v manjših skupinah največ do 10 ljudi.
– Udeleženci skupaj izberejo leposlovno delo izmed nabora del, ki jih predlaga mentor – vodja programa.
– Predvideno je skupinsko delo, dialog med udeleženci in samostojno delo ob branju določenega leposlovnega dela, kar vključuje: 

a) uvodno motivacijo,
b) poročila o branju besedila in glasno branje odlomkov,
c) enakovredno predstavitev in vrednotenje prebranega odlomka, ki ga opravi vsak član skupine,
č) sprotno zapisovanje in
d) evalvacijo posameznega srečanja,
e) dogovor za naslednje srečanje in zadolžitve za delo doma.

Sredstva za brezplačno učenje v celoti prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

MIZŠ-logoESS logo1

Komentiranje izključeno.