Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Samostojno na trg dela

Usposabljanje Samostojno na trg dela, ki poteka v sklopu projekta Nefiks karierne rešitve, vas bo usposobilo za samostojni vstop na trg dela ali za delo v različnih nevladnih organizacijah!

Na interaktivnem in dinamičnem usposabljanju boste spoznali vse oblike podjetništva in nevladništva. Svoje podjetniške ideje boste lahko tudi preizkusili in dobili povratno informacijo s strani potencialnih uporabnikov oz. kupcev.

Središče Rotunda Koper, so.p. v projektu Nefiks karierne rešitve nastopa kot partner projekta.

Usposabljanje Samostojno na trg dela je sestavljeno iz štirih vsebinskih sklopov v obsegu 110 ur, ki se bodo prepletali med seboj.

PRIJAVI SE TUKAJ!

Vsebinski sklopi usposabljanja:

PODJETNIŠTVO (60 UR)

Na vsaki od delavnic bo predstavljen vsebinsko-teoretični vložek določene poslovne vsebine.

Tematike:

- Testiranje idej - kako izvem ali ima moja poslovna ideja res potencial na trgu?

- Kako ustanoviti poslovni subjekt? Zakonodaja in davki?

- Kako najti svoje poslanstvo in oblikovati cilje?

- Kako se uspešno reklamirati? Kako izdelati učinkovit načrt marketinga?

- Spletni marketing

- Kako uspešno prodajati svoje produkte?

- Simulacija prodaje

- Kako izdelati finančni načrt? Kje pridobiti finance za zagon in rast?

- Kako upravljati s svojimi čustvi?

- Kako učinkovito in na kratko predstaviti svojo podjetniško idejo - business pitch?

- Kako v poslu reči NE?


NEVLADNIŠTVO (10 ur)

Udeleženci bodo spoznali oblike nevladnih organizacij, kako delujejo in kako se je v njih možno tudi zaposlovati. Namen izobraževanja je, da se preučijo možnosti, pravni okvirji, viri in priložnosti za zaposlitev v nevladni organizaciji.

Tematike:

- pravni vidiki (zakonodaja, umeščenost v interne akte, način poslovanja)

- prevetritev ideje (smiselnost, feedback)

- finančni menedžment (koliko in kako zaslužiti, rentabilnost ideje)

- menedžment ostalih virov (ljudi, materialnih virov, vodenje projekta)

- razvoj ideje tržne aktivnosti (skladnost s poslanstvom, zanimivost, finančna ustreznost, skladnost z viri ...)

- trženje (kako priti do kupcev, tržni načrt)

DELODAJALCI (20 ur)

Udeleženci se bodo srečali z delodajalci, ki jim bodo zastavili podjetniške izzive. Svoje rešitve jim bodo potem tudi predstavili in se s tem predstavili kot potencialni nosilci teh storitev v prihodnje. Pri pripravi reševanja izzivov jim bodo pomagali izkušeni sodelavci in predavatelji.

Beleženje neformalno pridobljenih kompetenc (20 ur)

Modul 4 bo sestavljen iz naslednjih vsebinskih sklopov:

1. Prepoznavanje kompetenc in beleženje: po metodi 8 ključnih kompetenc (in podkompetenc) boste lahko razbrali svoje kompetence in jih samoocenili. Že pridobljene kompetence boste lahko primerjali tudi s kompetencami, ki so danes najbolj iskane med kadroviki.

2. Oblikovanje CV-ja in spremnega pisma: Dobili boste nasvete, kako oblikovati CV, da bo primeren sektorju, kjer se želijo zaposlovati. Prav tako bodo dobili praktične napotke, katera oblika je najustreznejša glede na delovno mesto, CV-je pa bomo tudi pregledali in primerjali. 

3. Simulacija zaposlitvenega intervjuja: Kaj delodajalci od potencialnih zaposlenih pričakujejo, kako lahko razpisanemu delovnemu mestu prinesejo dodano vrednost? Pogovarjali pa se bomo tudi o tipičnih vprašanjih, ki jih delodajalci zastvaljajo potencialnim zaposlenim in zakaj. Izvedli bomo tudi simulacije intervjuja za določena delovna mesta.

PRIJAVA

Vrednost primerljivega usposabljanja se na trgu giblje okoli 1.300€, za izbrane udeležence usposabljanja Nefiks karierne rešitve, ki so trenutno brez zaposlitve in so mlajši od 29 let, pa ga organiziramo BREZPLAČNO, saj je projekt financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Informativne prijave zbiramo do petka, 14. avgusta 2020, nato pa bomo z vsemi prijavljenimi opravili tudi selekcijski intervju in se na podlagi ustrezanja pogojem (starost do 29 let in brezposelnost) ter izkazane osebne motivacije izbrali tiste, ki bodo povabljeni k podpisu dogovora o sodelovanju.

Izvajanje usposabljanj:

Usposabljanje bo intenzivno in bo potekalo od ponedeljka do petka (31. avgust - 23. september) po naslednjem urniku:

PON, SRE, PET: 8.00 - 16.00

TOR in ČET: 8.00 - 12.00

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Središča Rotunda, Koper.

V primeru, da izvajanje v živo zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 ne bo možno, bomo usposabljanje izvedli preko aplikacije ZOOM. Dokončna odločitev bo znana vsaj teden dni pred začetkom izvajanja.

Obveznosti udeležencev:

Udeleženec se mora udeležiti vseh sklopov v modulu. Njegova prisotnost mora biti vsaj 82 %.

Profil udeležencev:

K prijavi vabimo mlade, stare med 15 in 29 let, ki ste aktivni iskalci zaposlitve.

PRIJAVA

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Komentiranje izključeno.