Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Spodbujanje osebnostne rasti in kakovosti življenja posameznikov

V okviru evropskega projekta za spodbujanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih nad 45 let razpisujemo izobraževalni tečaj 

Spodbujanje osebnostne rasti in kakovosti življenja posameznikov

s katerim želimo udeležencem približati nove strategije in veščine za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Na tečaju, ki bo potekal modularno, bodo udeleženci krepili lastno samopodobo, spoznavali pomen dobrih medsebojnih odnosov, zakonitosti in skrivnosti (samo)motivacije ter prepoznavali simptome stresa, tesnobe in izgorelosti. Z vključitvijo v program bodo posamezniki pridobili prožnost v vedenju, mislih in čustvih in znanje za izboljšanje lastne kakovosti življenja.

Pričetek: Torek, 7. 1. 2020, ob 16:30

Lokacija: sejna dvorana, Središče Rotunda, Destradijev trg 11, 6000 Koper

Trajanje: 50 šolskih ur, predvidoma 14 srečanj (ob torkih in četrtkih ob 16:30)

Število udeležencev: največ 12–14

Tečaj vodi: Maja Maraž, dipl. biopsihologinja in psihoterapevtka

Prijavite se: PRIJAVE SO ZAKLJUČENE!

 

Cilj programa

Pridobivanje novih strategij in veščin za reševanje problemov, konfliktov ali prilagajanja na spremembe. Z vključitvijo v program bodo posamezniki pridobili prožnost v vedenju, mislih in čustvih in znanje za izboljšanje lastne kakovosti življenja.

Vsebina programa

Moduli bodo izvedeni v obliki predavanj (predstavitve ustrezne teorije) in izkustvenega dela (delavnice).

Modul 1: Spoznavanje, samopodoba in pričakovanja

Modul 2: Komunikacija

Modul 3: Reševanje konfliktov

Modul 4: Pomen dobrih medosebnih odnosov

Modul 5: Čustva

Modul 6: Potrebe

Modul 7: Prepoznavanje stresa, tesnobe, izgorelosti in depresije

Modul 8: Motivacija

Na srečanjih udeleženci pobliže in bolj celovito spoznajo sebe v odnosu z drugimi. Spoznajo kaj je osebnost in osebnostne sestavine, določijo svoj tip osebnosti,  raziščejo vrednote – svoje in skupne, ugotovijo, na kaj so pri sebi ponosni in kaj bi lahko še izboljšali v smislu lažjega obvladovanja življenjskih situacij in bolj osrečujočega in izpolnjujočega načina življenja. Raziščejo svoja osnovna načela in prepričanja o svetu, družbi, ljudeh in svojem videnju življenja ter spoznanja povežejo s čustvi, potrebami in stresorji, ki jih doživljajo. v individualnem razmišljanju in delu v manjših skupinah prihajajo do zaključkov, česa se morajo še naučiti, kaj spremeniti, kako delovati in ukrepati drugače. Razmišljajo o lastni komunikaciji v konkretni pretekli situaciji ter vplivu le-te na dogajanje. Veliko časa bo namenjeno spoznavanju asertivnosti, seznanjanju in utrjevanju tehnik asertivnega vedenja ter razvoju avtonomne osebnosti.

Posebna pozornost bo namenjena spoznavanju in utrjevanju komunikacijskih veščin, kot so poslušanje, postavljanje vprašanj, učinkovito sporočanje in podajanje vsebin ter empatično vživljanje.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo zaposleni in brezposelni, starejši od 45 let.

Dokončanje programa

Pogoj za dokončanje programa je najmanj 80% aktivna udeležba.

 

Sredstva za brezplačno učenje v celoti prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Komentiranje izključeno.