Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

Program družinske pismenosti Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)

V okviru evropskega projekta za spodbujanje kompetenc zaposlenih in brezposelnih nad 45 let razpisujemo izobraževalni program družinske pismenosti:

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS).

 

Uvodno srečanje: sreda, 2. 10. 2019, ob 17:00 (Osnovna šola in vrtec Ankaran)

                                 sobota, 23. 11. 2019, ob 9:00 (Središče Rotunda Koper)

Trajanje: 3 mesece, 13–15 srečanj po najmanj 3 šolske ure

Število udeleženih staršev: 6–8

Izvajalca programa: Nada Đukić in Aleš Ušeničnik

Prijavite se tukaj: https://kompetence.snipi.info/Koledar?cal=SnipiLuk&prvi=true&prijavi=132

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen staršem otrok v prvem triletju devetletke. 

Primeren je za odrasle z manj kot desetimi leti šolanja, ki se počutijo odgovorne za šolanje svojih otrok in so jim pripravljeni nuditi pomoč pri učenju ter bi radi izboljšali pismenost za lastne potrebe, osvežili zastarelo znanje in pridobili splošno poučenost.

Cilj programa

Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju.

Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.

Cilji posameznih področij programa

Temeljno znanje in spretnosti:

− obnavljanje in pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo;

− usposabljanje za iskanje, izbiro in rabo informacij;

− spoznavanje učnih metod za razvijanje temeljnih spretnosti pri otrocih;

− temeljno računalniško opismenjevanje in usposabljanje za uporabo informacijske

tehnologije.

Socialne spretnosti:

− spodbujanje demokratičnih odnosov med otroki in starši, ki naj bi se iz skupnega učenja in igre prenesli tudi v druge družinske dejavnosti.

Vseživljenjsko učenje:

− usmerjanje vseh družinskih članov v skupne dejavnosti, ki razvijajo bralno kulturo;

− pridobivanje dobrih izkušenj z učenjem, ki motivirajo za sprejemanje učenja kot dejavnosti, ki je sestavni del življenja (vseživljenjsko učenje).

Aktivno državljanstvo:

− ugotavljanje vlog odraslih v družini in v družbi;

− ugotavljanje lastnih vrednot in sprejemanje drugačnosti;

− spoznavanje pravic in obveznosti staršev.

Obseg ur programa

Program družinske pismenosti obsega 75 ur.

Organiziranemu izobraževalnemu delu je namenjeno 50 ur, 25 ur pa je namenjeno vodenemu samostojnemu delu udeležencev (izobraževanje staršev za delo z otrokom).

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo starši z otroki, ki obiskujejo razrede prvega triletja devetletke.

Dokončanje programa

Pogoja za dokončanje programa sta:

  1. a) aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa,
  2. b) 80-odstotna udeležba pri organiziranem delu

Javna veljavnost znanja

Znanje, ki ga pridobijo udeleženci, je javno veljavno.

                                                                                       Vir: Andragoški center Republike Slovenije.

Sredstva za brezplačno učenje v celoti prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Komentiranje izključeno.