Infomlad.netStičišče.siInkubator socialnega podjetništva

BREZPLAČNA NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA

V Središču Rotunda bomo v februarju in marcu pričeli z različnimi neformalnimi izobraževanji, s katerimi boste izboljšali kompetence, ki jih potrebujemo pri delu, razvoju kariere in navsezadnje za boljšo zaposljivost.

Pripravili smo 6 izobraževalnih programov in sicer:

  1. EKO VRT
  2. USTVARJALNE DELAVNICE
  3. OSNOVE UČINKOVITE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
  4. POZNAVANJE IN POSTREŽBA PIJAČ
  5. SPODBUJANJE OSEBNOSTNE RASTI IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
  6. OD OBLIKOVANJA BLAGOVNE ZNAMKE DO USPEŠNE SPLETNE PRODAJE

Pogoji za vključitev v izobraževanje: 

Zaposleni ali brezposelni, starejši od 45 let. Prednost bodo imeli udeleženci s končano največ srednjo (poklicno) šolo. 

Izobraževanje obsega 40 ur in se izvaja 2x tedensko. V eno skupino je lahko vključenih 12 – 15 udeležencev. 

Večina izobraževanj se bo izvajala v prostorih Središča Rotunda, vsi tečaji pa bodo potekali v popoldanskih oziroma večernih urah. 

Na izobraževanje se lahko prijavite TUKAJ. V kolikor računalnika ne uporabljate, se lahko prijavite osebno pri nas. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo!

Izobraževanje bodo izvajali strokovni delavci, ki bodo odgovorni za posamezno izobraževanje.

Ob koncu izobraževanja boste prejeli potrdilo o udeležbi z opisom znanj in spretnosti, ki jih boste pridobili.

Delodajalci, tudi vam dajemo možnost, da izkoristite priložnost za brezplačno izobraževanje vaših zaposlenih!  

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na info@sredisce-rotunda.si in 051 458 410.

Več o posameznem tečaju: 

  1. EKO VRT (začetek 14. februar)

Ekološko vrtnarjenje je usmerjeno k usklajevanju obdelovalnih strategij, ki se držijo naravnih zakonitosti, procesov in tako spodbuja razvoj zdrave vrtnarske skupnosti. Spoznali boste osnovne tehnike ekološkega vrtnarjenja ter kakšne so prednosti sonaravnega vrtnarjenja proti klasičnemu. Naučili se boste, kako izkoriščati naravno energijo za rast vrta in kako zasaditi rastline, da se zagotovi njihovo vzajemno sobivanje.  Izobraževanje se izvaja na ekološki kmetiji v okolici Kopra.

Tečaj vodi: Romana Rejc

2.  USTVARJALNE DELAVNICE (začetek 11. februar)

V svetu, kjer fizično delo izginja in ga zamenjuje intelektualno delo, se vedno večji poudarek daje na kreativnost, s katero lahko izstopamo iz povprečja in ustvarjamo neko dodano vrednost našim kompetencam in lastnostim. Ob ustvarjanju unikatnih izdelkov iz različnih materialov ter spoznavanju različnih tehnik izdelave boste razvijali lastno kreativnost, ročne spretnosti ter smisel za estetiko.

Tečaj vodi: Doris Frank-Rajčić

3.   OSNOVE UČINKOVITE POSLOVNE KOMUNIKACIJE (začetek 15. februar)

Pravilna in primerna komunikacija je izredno pomembna v vsakdanjem življenju, saj komuniciramo ves čas. To še posebej velja na delovnem mestu, saj spada sposobnost dobrega komuniciranja med kompetence, ki so pogoj za zaposlitev. Namen tečaja je izobraziti udeležence o pomembnosti in načinih pravilne komunikacije, s poznavanjem katere povečajo svoje možnosti na trgu in si izborijo boljšo pozicijo v svoji organizaciji, izboljšajo odnose s svojimi poslovnimi partnerji, učinkoviteje in bolj samozavestno nastopijo pred svojimi sodelavci ali na splošno v poslovnem svetu, in okrepijo tako govorne kot pisne in slušne kompetence.

Tečaj vodi: Anita Urbančič

4. POZNAVANJE IN POSTREŽBA PIJAČ (začetek 19. marec)

Na tečaju boste spoznali, kako pravilno izbrati primeren inventar, in osvojili tehnike za najboljšo postrežbo gostov na domu ali v lokalu. Naučili se boste, kako pravilno postreči pijače, ki jih uporabljamo vsakodnevno, kako predstaviti njihovo vsebino in kako povedati zgodbo o njihovem nastanku. Spoznali boste, kako pravilna prehrana blagodejno vpliva na vaše zdravje. Skupaj bomo obiskali tudi vinsko klet, pivovarno in pražarno kave. Izobraževanje promovira splošni bonton, kulturo pitja, zdravo prehranjevanje in tradicionalno in sodobno slovensko kulinariko.

Tečaj vodi: Peter Boršič

5. SPODBUJANJE OSEBNOSTNE RASTI IN KAKOVOSTI ŽIVLJENJA (začetek 4. marec)

Kakovost življenja posameznikov se nikakor ne more meriti samo na osnovi zadovoljenih materialnih potreb in zaposlitve, pač pa se vedno večji poudarek daje fizičnemu in predvsem psihičnemu zdravju (znanje, potreba po samouresničevanju, pripadnost, socialni stiki, varnost itd.). Na tečaju se boste naučili prepoznavati simptome stresa, tesnobe in izgorelosti, pridobili boste strategije za reševanje problemov in konfliktov, spoznavali pomen medsebojnih odnosov, pridobili prožnost v čustvih in vedenju ter se okrepili z znanjem za izboljšanje kakovosti življenja.

Tečaj vodi: Maja Maraž

6.  OD OBLIKOVANJA BLAGOVNE ZNAMKE DO USPEŠNE SPLETNE PRODAJE  (začetek v marcu)

Na tečaju boste razvijali svoj poslovni načrt in spoznali osnovne prijeme oblikovanja in zaščite lastne blagovne znamke. Ob tem boste pridobili podjetniške in poslovne veščine ter digitalne kompetence za večjo prepoznavnost in uspešnost znamke. Naučili se boste analizirati prednosti in slabosti vaše ideje in pridobili motivacijo, da razvijete zgodbo, ki bo postala temelj vaše blagovne znamke. Tečaj se bo izvajal v prostorih Univerzitetnega inkubatorja Primorske.

Tečaj vodi: Univerzitetni inkubator Primorske

Sredstva za brezplačno učenje v celoti prispevata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 Z oddajo prijavnice potrjujem, da sem seznanjen/a, da izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov hrani, obdeluje in posreduje moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine, podatke o drugih znanjih), za namen izvedbe aktivnosti izobraževanja in usposabljanja, svetovanja za izobraževanje in karierni razvoj, vodenja evidenc, izdelave dokumentov, v statistične namene ter poročanja financerjem. Drugim pristojnim nadzornim organom (Andragoški center Slovenije) bodo podatki posredovani na način, da iz njih ne bo razvidna moja identiteta. 

Komentiranje izključeno.